Andere activiteiten

De groeimodules van de StarTree School
Het is me een groot genoegen om les te geven in de groeimodules van de StarTree School. 
Hier ben ik ontzettend blij mee en trots op. Elke keer weer ben ik verwonderd over hoe deelnemers inzicht krijgen in hun patronen en of valkuilen en uitgenodigd worden om innerlijke bakens te verzetten. Door deze teachings vanuit het oorspronkelijke gedachtegoed kunnen we een diepere verbinding maken met onszelf en met hoe het leven bedoeld is. 
Meer informatie over de groeimodules kan je vinden op de website www.startree.nl van Helena van Duin. Kijk bij StarTree School.  

Maan ceremonie
Kijkend naar Grootmoeder Maan dan zien we haar dans, ze is steeds zichtbaar in een andere vorm. Ze heeft dan ook verschillende kwaliteiten. We kunnen werken met de Nieuwe Maan, de Volle Maan, of de Donkere Maan. 

In haar Maanlicht maken we ons hele lichaam schoon van energie die we niet meer nodig hebben. Tevens straalt Grootmoeder Maan haar licht op ons en nodigt ons uit om inzichten en helderheid te krijgen over een onderbelicht deel wat ons nu belemmert.

We maken een reis in onszelf met haar ondersteuning en gaan op zoek naar verheldering. Daarna zingen we liederen, en gebruiken hierbij ritme instrumenten. We kunnen het ervaren als een enorme verdieping van de verbinding met ons vrouw zijn.

“Into the silence of the Moon I make my dream come true!

Workshop Moeder Aarde buideltje maken
In deze woelige tijd van grote verandering, worden we uitgenodigd om dichter dan ooit bij onszelf te blijven. Het maken van een Moeder Aarde buideltje kan een hele steun zijn. In het buideltje doen we aarde of zand van een plek die ons heel dierbaar is. Door dit buideltje te maken verstevig je de verbinding met haar. Je draagt het op je hart, zodat jouw hartsverbinding met haar hart verstevigd wordt.