Healing met Medicin Sticks
Dit is een hele oude healing techniek van de Indianen uit Noord Amerika. We gaan samen op zoek naar een deel van jou wat je door een overweldigende gebeurtenis diep in je onbewuste hebt gestopt omdat het ooit zo pijnlijk was en omdat je daar geen steun in kreeg. Het is een deel wat jouw aandacht en contact nodig heeft omdat je het nog onvoldoende hebt kunnen verwerken. Door naar binnen te gaan en contact te maken met een gedachte, een emotie, een overlevingshouding, en een beeld over die situatie, gaan de levensrivieren weer stromen en kom je in contact met wat je hebt weggestopt. We werken met medicin sticks, olie en edelstenen. Belangrijk is om erbij te zijn, het te omarmen en dan is er een weten over wat dit stuk van jou nodig heeft om te helen. Dit werkt door in alle lichamen heen en er komt ruimte voor de volgende stap. 

Schoonmaken van je energieveld
Voor een grote schoonmaak van energie gebruiken we reinigende kruiden en een veer afgestemd op je vraag. Je staat met kleding aan en we maken jouw energieveld schoon met kruiden en de veer. Het kan zijn dat er op bepaalde plekken energie vast zit in je lichaam bv door 
spanning, emoties of gedachtes. Daar maken we contact mee, zodat je die energie weer kan laten stromen. Het geeft je een heerlijk weldadig gevoel. 

Innerlijk Kind
Aan de hand van enkele vragen over pijnlijke situaties uit je kindertijd maak je zelf tekeningen, die heel simpel kunnen zijn, over die situaties. Met behulp van de tekeningen maak je onbewuste lagen van jezelf zichtbaar. We ‘lezen’ samen de tekeningen waardoor je inzichten krijgt over hoe jij als kind die situatie hebt beleefd. Dit kan je veel helderheid geven waardoor je met meer compassie met jezelf kan zijn.

Counseling
Het uitgangspunt is de vraag die je stelt over de blokkade waar je tegenaan loopt en waardoor je je verlangen niet kunt leven. We onderzoeken de vraag op de betekenis, de emoties, en de context van hoe deze vraag in je leven speelt. Welk inzicht heb je dan nu nodig om dit patroon los te laten? De helderheid en inzichten, die ontstaan, en wat je aangereikt krijgt geven een opening om er thuis mee verder te gaan. 

Krachtdier ophalen
We hebben vaak veel meer kracht dan we denken. Dat komt omdat er in onze jeugd situaties zijn geweest waarin je die kracht niet kon tonen. Om te overleven hebben we besloten om die kracht weg te zetten. Een krachtdier kan je helpen om je weer te verbinden met die kracht en met jouw talenten. Je leert een beschermingsritueel om je met de kracht van je dier te beschermen.

Emotionele energie van een ouder loslaten
Als kind gaan we vaak voor onze ouders zorgen, we hebben ze onvoorwaardelijk lief. We voelen het verdriet, de pijn, het onvermogen en besluiten die lasten te gaan dragen in de hoop er aandacht of liefde voor terug te krijgen. Deze last slaan we in ons lichaam op waardoor het moeilijker wordt om, als volwassene, je intentie te manifesteren. In de healing maken we deze lasten, die diep in ons verborgen zitten, los uit ons systeem. Het kan ook van een partner zijn. Het kan voelen als een enorme bevrijding.

Negatieve verbindingen verwijderen
Negatieve verbindingen hebben we ooit gemaakt met een ander omdat we dachten dat dit het beste was wat we konden doen om te overleven. Het is een wederzijdse manipulatieve verbinding die gemaakt is bijvoorbeeld met vader, moeder, andere gezinsleden of familieleden maar ook met de huidige – of ex partner of anderen. Misschien ken je het wel dat je je los wil maken bv van een ex partner en dat het je maar niet lukt. Door dergelijke negatieve verbindingen kunnen we niet loskomen. Als we de kern van deze verbindingen helder hebben dan kunnen deze worden verbroken.

Blokkades in de energie stroom verwijderen
Gedachtes of verwensingen van een ander over jou of van jezelf kan zich in ons lichaam vastzetten waardoor er een energie blokkade ontstaat. In de healing gaan we op zoek naar de plekken van de blokkades en de ‘woorden’ die ze dragen. Als we de kern herkennen dan kan de belemmering verwijderd worden. Zo kom je dieper in jezelf.

Blokkerende gedachte losmaken
Als wij in onze jeugd gebombardeerd zijn met een negatieve zin dan nestelt die zich in ons als een blokkade. We gaan denken dat we echt zo zijn en maken het tot een innerlijke slagzin. We herhalen dit en zeggen het steeds tegen onszelf waardoor we onszelf enorm belemmeren. In de healing gaan we op zoek naar deze zin. Bij herkenning kan de zin makkelijk verwijderd worden. We kunnen het zien als het verwijderen van een oude groef in onszelf. Hiermee geven we ons enorme ruimte om vanuit ons echte zelf te leven.

Rivier van het leven
Dit is een uitnodiging om de levensenergie weer helemaal door ons heen te laten stromen en om ons dieper te verbinden met de aarde en de zon. Belemmeringen, meegegeven door onze ouders, laten we los door te werken met punten op de voeten, de handen en het hoofd. Zo te komen we in ons echte zijn.

Zuidenwind Ceremonie
De Zuidenwind staat voor warmte, ontspanning, spontaniteit en nodigt ons uit om naar buiten te gaan, en om met elkaar af te spreken. Kortom het Innerlijke Kind in onszelf is helemaal aanwezig. De healing is een uitnodiging om je hart te openen, om vol vertrouwen te zijn en je dieper met je Innerlijke Kind te verbinden.  En om te beseffen dat jij hier op aarde een plek hebt.

Zieledelen terughalen
Vanuit zorg voor een ander kunnen we in een overweldigende situatie zieledelen van onszelf weggeven om de situatie houdbaar te laten zijn. Een kind doet dit om te overleven. We nemen de situaties goed door en gaan die zieledelen, die nu terug mogen, ophalen. Nu kunnen we makkelijker vanuit onze ziel verder gaan.

Medicijn Wiel reading
Het Medicijn Wiel is het oudste instrument door Spirit aan de mens gegeven om onszelf te begeleiden in ons leven. Eerst verbinden we ons met jouw vraag en daarna mag je 1 steen kiezen van het Medicijn Wiel.  De steen heeft een algemene kwaliteit, en we lezen de informatie die de steen aan jou wil geven. Het is een magisch proces waardoor je een diep antwoord ontvangt en je verfrist verder kan gaan met dit levens thema.

Shamanistische horoscoop
Deze horoscoop werkt met de maanden van het jaar. De steen van onze geboortemaand heeft een kwaliteit en een schaduw kant. Op het moment dat we ervaren dat onze energie stagneert, zitten we waarschijnlijk vast in de schaduw kant. Als we dit helder hebben, kunnen we ook weer uit de schaduw stappen. Met deze horoscoop krijgen we vele inzichten aangereikt over de cruciale thema’s van ons leven. Dit geeft ons een prachtige route wijzer voor ons hele leven mee. 

De Matrix
Als wij ergens in vastzitten, bv in een realiteit van iets of iemand, dan kunnen we daardoor niet in ons echte zijn komen. Het is dan belangrijk om uit die realiteit te komen. Bv. als je leeft vanuit ’tekort’ dan wil je uit die realiteit stappen om ‘overvloed’ te kunnen ervaren. We kijken waar de verbinding verbroken is en herstellen die waardoor het net waarin we vastzitten wordt verwijderd. We kunnen dit ervaren als het loslaten van een spinnenweb dat om ons heen zat.